Deze innovatieve screeningsmethode is volledig non-invasief, d.w.z. geen röntgenstraling, geen tracers in je lichaam, geen andere extra hulpmiddelen, geheel pijnloos en geschikt vanaf de leeftijd van 25 jaar. De borst wordt niet tussen twee platen geklemd of anders bewerkt.

Dit is met recht een vrouwvriendelijke methode voor borstscreening. Met de wereldwijd gepatenteerde en revolutionaire technologie wordt nu snel en betrouwbaar een hoog sensitief beeld gemaakt van het borstweefsel. Afwijkingen die verdacht zijn en/of om andere redenen aandacht verdienen worden zichtbaar gemaakt. Het hele onderzoek duurt ongeveer 10 minuten, waarbij het screenen zelf ongeveer 10 seconden duurt. Het resultaat is direct automatisch zichtbaar, waardoor de client direct te weten komt of er afwijkingen aanwezig zijn.

Door de volledig automatische diagnose, is het mogelijk deze methode te plaatsen in de eerstelijnszorg, zoals huisartsposten. Omdat het volledig non-invasief is, kan dit onderzoek zonder enkel risico vaker herhaald worden, om op die manier kan men erfelijk belaste personen beter monitoren. Deze screeningsmethode is geschikt vanaf de leeftijd van 25 jaar, ongeacht de densiteit van het borstweefsel. Ook zwangere vrouwen kunnen zonder enkel risico een screening laten uitvoeren.

We beweren met trots dat dit de eerste echte betrouwbare screeningsmethode is, als alternatief op de mammografie en andere bestaande screeningsmethodes. In de eerste studies is aangetoond dat de Delseni met een hoge sensitiviteit de borst kan screenen.

In diverse academische instellingen worden nu verschillende klinische studies uitgevoerd, om deze claim wetenschappelijk te onderbouwen, om aan te tonen dat dit echt een perfecte, non-invasieve screeningsmethode is voor alle leeftijden.

Naar verwachting zullen eind 2022 deze studies afgerond zijn en kan deze screeningsmethode met de Delseni in de reguliere zorg en daarbuiten aangeboden worden.

Huidig onderzoek naar borstkanker

Een op de acht vrouwen wereldwijd wordt gediagnostiseerd met borstkanker. In Nederland krijgen sinds 1990 alle vrouwen tussen 50 en 75 jaar elke twee jaar een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek borstkanker. In dit bevolkingsonderzoek worden röntgenfoto’s gemaakt, de mammografie  Bij vrouwen jonger dan 50 jaar is de dichtheid van het borstweefsel zo hoog dat mammografie niet goed ingezet kan worden. Een mammografie is vaak pijnlijk en potentieel schadelijk voor de gezondheid gezien het gebruik van röntgenstraling.

‘Delseni’: een nieuwe screeningsmethode

Delseni BV (gevestigd in Weert) heeft de ‘Delseni’ ontwikkeld, een nieuwe methode voor vrouwen vanaf 25 jaar, gericht op het detecteren van afwijkingen in de borst, al in een vroeg stadium. Momenteel lopen er uitgebreide klinische studies, om het vereiste klinisch bewijs te kunnen leveren.